Under 2020 har blev det en hel del värmepumpinstallationer för Kyl-Bergman.

Mellan 200-250 luft/luft installationer installerades under året. Utöver det har även flera luft/vatten och bergvärmepumpar installerats.

Det är både nyinstallationer och utbyte av äldre värmepumpar. Nya värmepumpar ger kunderna en stor skillnad både ur miljö och energisynpunkt, då växthuseffekten är betydligt längre på nya alternativ.