Ett nytt kök skulle byggas till Äldreboendet Tjustgården. Fredriks Bygg fick entreprenaden av Västerviks Bostad att bygga nytt Kök och Kyl-Bergman levererade varukylan.

- Vi erbjöd kunden en så miljösmart anläggning som möjligt. Det vi levererade var 3 stycken kylaggregat som drivs på Co2 som köldmedium, säger Jonas Bergman, VD på Kyl-Bergman.

Co2 är ett miljövänligt köldmedium med ett GWP värde på 1. GWP står för Global Warming Potential och är ett mått på hur stor påverkan en gas har på växthuseffekten. Ju högre värde desto sämre för miljön.

Projektet stod klart under november 2020 och blev besiktat utan anmärkning.