Vi har fått i uppdrag att byta ut komfortkyla till fastigheten.
Nytt komfort kylaggregat kommer att installeras under 2023 med naturligt köldmedium för att framtidsäkra klimatmål.