Skolkök till Västerviks Gymnasium

Kyl-Bergman fick i uppdrag att hjälpa till när Västerviks gymnasium skulle bygga ut restaurangskolan och ett nytt skolkök.

Västervik Bostad AB, som äger Västervik gymnasiums lokaler, beslutade om att bygga ut restaurangskolan och ett nytt skolkök. Skanska blev huvudentreprenör som sedan tog hjälp av Kyl-Bergman för kylinstallationerna. Till en början skulle HFC monteras men för att det ska bli en framtidssäker och miljövänlig lösning föreslog Kyl-Bergman istället en CO2 installation. Det är både ett hållbart och framtidssäkert köldmedium. 

Den slutgiltiga installationen omfattade 2 frysrum, 7 kylrum och 14 kyl- och frysskåp samt kylbänkar. Där allt drivs med två stycken CO2 aggregat från Advansor. 

Projektet blev klart vid årsskiftet 2018/2019.