Kylaggregat till Västerviks sjukhus

Kyl-Bergman fick i uppdrag att under sommaren 2020 installera ett nytt kylaggregat till Västerviks sjukhus som håller på att bygga om för framtiden.

Det nya kylaggregatet drivs på propan som köldmedium, vilket är ett miljövänligt och framtidssäkert alternativ. Kunden valde detta aggregat för att komma från HFC köldmedier. Det är en blandning av olika syntetiska sammansättningar som har visats under många år att olika blandningar inte är hållbart som köldmedium. Den typen av köldmedier håller dessutom på att fasas ut och redan idag är det förbjudet att installera vissa HFC köldmedier. 

Kyl-Bergman har skött service och nyinstallationer åt Region Kalmar under 40 år.