Nya värmepumpar med hållbara köldmedier till Kaptensgården

Det kommunala bostadsbolaget i Västervik deltar i Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ för att bli fossilfria till 2030 och minska energiförbrukningen med 30 procent. Kommunens ambitionsnivå är högre än så. Här siktar man på att bli fossilfria ännu tidigare, redan 2025.

Ett led i den ambitionen var att i bostadsområdet Kaptensgården byta ut de gamla luftvärmepumparna med HFC-köldmedium mot nya med ett naturligt köldmedium. Energibesparingen på inköpt el beräknas hamna på 30 000 kWh per år.

-Inom bolaget har vi uttalade energieffektivitets- och hållbarhetsmål. Kaptensgården är från början byggda som energihus och nu ville vi klimatsäkra dem. När vi skulle byta ut de gamla värmepumparna följde vi Kyl-Bergmans rekommendation och valde nya med CO₂ (koldioxid). Därmed fick vi ett klimatavtryck som är försumbart samtidigt som vi sparar energi. Uppdraget genomfördes i två etapper och vi är väldigt nöjda med Kyl-Bergmans insats, säger Roger Bergh, projektledare på Västerviks Bostads AB

Kyl-Bergman som hade totalentreprenaden på uppdraget rekommenderade Ecodan CO2 från Mitsubishi Electric med CO₂ som köldmedium. CO₂ är ett naturligt köldmedium som har ett GWP-värde* på endast 1 – att jämföra med R32 som har ett värde på 675, trots att det annars räknas som ett av de miljövänligaste valen av köldmedium.

– För många är det fortfarande nytt med CO₂ som köldmedium, men vi har jobbat med det en lång tid. Vi föreslog Ecodan CO2 för att det var det bästa valet ur miljösynpunkt samtidigt som vi hade i åtanke hur tätt det är mellan husen. Här var det viktigt att värmepumparna var extremt tystgående och att de hade ett litet klimatavtryck. Västerviks kommun har stor framåtanda och vill gå i bräschen för att göra miljöriktiga val, säger Jonas Bergman, VD på Kyl-Bergman.

Kyl-Bergman installerade 20 stycken Ecodan CO2 i Kaptensgården. Det är en luft-vattenvärmepump som ger mycket varmvatten direkt till hushållen utan problem med stillastående vatten, vilket gör den säker för legionella. Ljudnivån är extremt låg vilket var viktigt i det här projektet. Kyl-Bergman startade uppdraget i januari 2022 och avslutade det i mars samma år.

– Kaptensgården var som gjort för den här lösningen. Vi placerade luft-vattenvärmepumparnas innerdelar i förråden som hör till lägenheterna och det passade utmärkt. Kan man välja CO₂ som köldmedium tycker jag att man ska göra det. Jag tror det är rätt väg att gå för att minska användandet av kemiska köldmedium. Genom att välja CO₂ gör du ett klokt val för miljön, säger Jonas Bergman.

 

*GWP-faktorn (Global Warming Potential) för ett köldmedium anger hur stor växthuseffekt utsläpp av ett kg av köldmediet har i jämförelse med utsläpp av ett kg koldioxid (CO₂).