GDL är ett företag som erbjuder transport-, maskin- samt logistiktjänster och är etablerade på 20 orter i landet. När anläggningen i Växjö skulle bygga nytt kyl- och frysrum gick uppdraget till Kronobergs Kylteknik.

GDL fick under 2020 uppdraget att samordna varudistribution av livsmedel och sällanvaror i Växjö, Alvesta, Lessebo, och Tingsryds kommun. Det innebär transport av varor som ska förvaras i olika temperaturer och så uppstod behovet av ett nytt kyl- och frysrum på anläggningen. De har sen innan ett mindre kylrum som Kronobergs Kylteknik byggde för 2 år sedan.

Kronobergs Kylteknik gick in med en helhetslösning i form av totalentreprenör och där de stod för installation av den kyltekniska delen samt driftsättning. För elinstallation och rumsbygget hade de underentreprenörer som hjälp. Det nya rummet är på 1400 kvm där 230kvm består av frysrum och övrig yta kylrum. Det drivs med två kylaggregat på halvfart där de kan ta över i full styrka om det ena skulle lägga av.

Anläggningen är nu även redo för värmeåtervinning och kan kopplas på i framtiden efter beslut med fastighetsägaren.

Projektet startades i april 2020 och redan i juli stod arbetet klart.

- Vi fick beställning 2 månader innan det skulle vara kallt i rummen. Vi kunde utföra det utan verksamhet i lokalen och lyckades få det klart på två månader tack vare ihärdiga rumsbyggare, snabba kylmontörer och duktiga elektriker, säger Mats Lundgren, projektledare på Kronobergs Kylteknik.

- Arbetet har funkar väldigt bra och vi har haft en öppen och bra dialog under hela byggtiden. Vi är väldigt tacksamma att de kunde arbeta övertid och helger för att hinna med den korta deadlinen, säger Eddie Rehnström, produktionschef på GDL.