ICA Maxi i Växjö sänker sin energiförbrukning med 1,8 miljon kWh per år

Kronoberg kylteknik har under flera år arbetat tillsammans med Ica Maxi i Växjö för att minimera deras klimatavtryck och samtidigt effektivisera butikens energiförbrukning.

ICA Maxi i Växjö arbetar ständigt med målsättningen att minska sin energiförbrukning och sitt klimatavtryck. Kronobergs Kylteknik har genom åren drivit flera projekt med syfte att minska antalet kWh timmar och CO2-ekvivalenter. Energibesparing och miljötänk är alltid högst på butikens agenda.

- Jag har jobbat med butiken i väldigt många år och redan 2015/2016 installerade vi två CO2-aggregat med energiåtervinning. Sedan dess har elförbrukningen minskat med 660 MWh/år, fjärrvärmeförbrukningen med 550 MWh/år. Det här kan vara Smålands energisnålaste och miljövänligaste butik, säger Mats Lundgren, projektledare på Kronobergs Kylteknik.

Nu har butikens energisatsning kompletterats ytterligare av bland annat P2 Energi. De tidigare tre ventilationsaggregaten är numera utbytta till ett enda stort ventilationsaggregat med värmeåtervinning samt två effektiva cirkulationsaggregat som hjälper till att fördela värme och kyla i butiken. Ny luft släpps bara in i systemet när det behövs vilket gör anläggningen mycket energisnål. Kronobergs Kylteknik har dessutom modifierat CO2-aggregatets värmeåtervinningssystem samt ökat antalet frekvensstyrda kompressorer i aggregaten för att ytterligare spara energi. Resultatet beräknas bli att butiken kommer ligga på en total energibesparing på 1,8 miljoner kWh och år jämfört med 2015.

Energibesparingen motsvarar ca 90 normalstora villors energiförbrukning under ett år. Samtidigt har butiken minskat sitt utsläpp av CO2-ekvivalenter med 35 000 kilo/år, vilket motsvarar 91 st VW Passat GTE Hybrid som kör 2500mil/år.

- Klimatfrågan har varit helt avgörande för våra beslut genom åren. De miljö- och energibesparingsåtgärder vi utfört har varit lyckade. Det är lönsamt att vara miljövänlig. Efter den senaste investeringen har vi nästan halverat vår energiförbrukning och går från ca 4 miljoner kWh/år till 2,2 miljoner kWh/år. Samarbetet med Kronobergs Kylteknik har varit lyckat och fungerat utmärkt genom alla år. Vi är väldigt nöjda med varandra, är responsen som Kronobergs Kylteknik fått från ICA Maxi, Växjö.