Grenholms pilotprojekt för Statkraft fortsätter i Harrseleforsens vattenkraftverk

31 Jul 2023 Grenholms Kylservice

Grenholms Kylservice har i uppdrag att installera luftvärmepumpar i dammluckorna till två vattenkraftverk. Det är ett pilotprojekt med målsättningen att minska energiförbrukningen.

En kritisk punkt i ett vattenkraftverk är dammluckorna. De får inte frysa fast samtidigt som elektronik och annat inte mår bra av för mycket kyla. Dammluckorna och vattennivåerna regleras på distans. Tills nu har dammluckorna värmts upp av direktverkande el vilket inte är optimalt energi- eller miljömässigt.

Grenholms Kylservice har i uppdrag att installera luftvärmepumpar i dammluckorna till två vattenkraftverk. Det är ett pilotprojekt med målsättningen att minska energiförbrukningen.

Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och en global marknadsaktör inom energihandel. De utvecklar, köper, äger och driver förnybar energiproduktion och annan grön teknik. Statkraft ser till att förse sina kunder med bästa möjliga energilösning.

I Sverige driver Statkraft 54 vattenkraftverk och med sammanlagt en genomsnittlig årsproduktion på 5,4 TWh. Framöver vill Statkraft rusta kraftverken och se över möjligheterna att förstärka effekten i befintliga anläggningar. För mindre än ett år sedan fick Grenholms möjligheten att genomföra att pilotprojekt i Kvistforsens vattenkraftverk.

- Första kontakten med oss togs för två år sedan och för lite mindre än ett år sedan genomförde vi den första installationen i Kvistforsens vattenkraftverk. Det vi använder är en luftvärmepump med en utomhusdel och två inomhusdelar. Vattenburenvärme gjuts in i betongen och gör att dammluckorna håller rätt temperatur under den kalla årstiden. I Kvistforsen har det fungerat utmärkt. Vårt nästa projekt är att göra detsamma i Harrseleforsens vattenkraftverk, säger Torbjörn Lindberg, projektledare på Grenholms Kylservice.

- Det här är i första hand ett energibesparingsprojekt. Installationen i Kvistforsen har inte varit i drift ett år ännu så vi har inga exakta siffror på energibesparingen ännu. Det vi ser är att installationen varit lyckad och tror det går att räkna hem luftvärmepump-installationen på kort tid, säger Staffan Lundmark, drifttekniker på Statkraft.

Just nu projekterar Grenholms det nya uppdraget i Harrseleforsens vattenkraftverk tillsammans med Statkraft. Installationsarbetet beräknas starta i augusti 2023.