Serviceavtal

Vi värdesätter din vardag och planerar all service åt dig.

Ett driftstopp kan orsaka stor ekonomisk skada. Vi erbjuder serviceavtal för att minimera den risken, oavsett om det gäller service på din värmepump, kylservice eller ventilationsservice. När anläggningen har tagits i drift är fungerande service och undehåll viktigt för att undvika oplanerade stopp. 

Årlig kontroll 

Du som bedriver yrkesmässig verksamhet, äger/hanterar köldmedieutrustning som kyl, frys, luftkonditionering eller har en värmepump med viss fyllnadsmängd, ska årligen rapportera din köldmediehantering. Vi hjälper dig gärna med att utföra läcksökningar och hålla koll på när det är dags att rapportera.

Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bästa service och ha en hög flexibilitet. Vi erbjuder självständiga och kunniga servicetekniker, som genom regelbunden tillsyn och skötsel kan hjälpa till att minska löpande driftskostnader och samtidigt öka driftsäkerheten. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installation följs, utan att du behöver tänka på något alls.