Nytt miljövänligare kylaggregat till curlinghall

Curlinghallen i Sveg har med hjälp av Frys & Kylservice byggts om för att möta de nya miljökraven. Det 30 år gamla aggregatet började ha betydande slitage och det var dags att byta ut.

Det tidigare kylaggregatet som drevs med R404A byttes ut till ett aggregat som drivs med CO2, vilket är en energisnål och miljövänlig lösning. Det är även framtidssäkert eftersom det uppfyller EU direktivet som innebär att det är förbjudet att fylla på med R404A efter 2020. Belysningen har dessutom ersatts med LED och saltlösningen i pisten har bytts ut till ammoniakvatten.

Värmeenergin som bildas vid nerkylningen av isbanan återvinns. Den används till att värma curlinghallen, som nu håller en temperatur på +7 grader, samt cafeteria, omklädningsrum och konferenslokal +20 grader. Det minskar energianvändningen jämfört med att tidigare ha värmt dessa lokaler med direktverkande el.

Hallen har varit i drift sen slutet av november 2018 och redan syns resultat.

-Vi har nått exakt en halvering av energiförbrukningen om vi jämför december 2017 mot december 2018, torts att det är en högre temperatur i hallen. Dessutom ser det ut som vi kan minska säkringsstorlek på inkommande matning till fastigheten så energikostnaden minskar med ytterligare 13.000kr/år, säger Stefan Ståhlström, säljare på Frys & Kylservice.

-Målet var att få 40–50% energibesparing och just nu ser det lovande ut. Det har varit väldigt bra arbetsklimat under arbetes gång. Det har också varit roligt och fungerat mycket bra att arbeta tillsammans med Frys & Kylservice, säger Ecko Bergman, projektledare.