GB glass gamla fryslager i Östersund har rivits för att bygga bostäder och annan verksamhet på platsen. Frys & Kylservice som sedan många år tillbaka har arbetat med GB Glass fick då i uppdrag att installera kylan till deras helt nya fryslager.

Det nya fryslagret har byggts i anslutning till GB Glass lagercentral och blir cirka 500kvm. Tillsammans med Sandberg/Jonsson som äger fastigheten utformades ett förslag där energi, miljö och driftsäkerhet var viktiga parametrar.

Det som installerades för att kyla ner fryslagret var en kylmaskin från Advansor. Den drivs på R744 (CO2) som är en miljövänlig lösning.

- Genomförandet gått väldigt smidigt och samarbetet med Genvalla Bygg, som byggt själva fryshallen har fungerat mycket bra. Just nu håller vi på att jobba ner temperaturen i små etapper för skona, byggnad och golv från temperaturspänningar, säger Jan Lindfors, säljare på Frys & Kylservice

- Det är välkommet att flytta in verksamheten i nya lokaler, nu när utrymmet ökat och logistiken blir mycket bättre i det nya fryslagret. En helt ny frysanläggning från Frys & Kylservice, med temperaturlarm och övervakning kommer vi att känna oss trygga. Vi återvinner överskottsvärme till permafrostslingor under frysgolvet vilket är en bra lösning. Maskinen har även möjlighet att värma lokaler via återvunnen värme. Att allt är utfört med fokus på låg miljöpåverkan känns riktig bra, säger Andreas Fridell, VD på GB glass i Östersund.