Konvertering till hållbarkyla till Ica Supermarket

Första etappen i Frys & kylservices arbete med att konvertera kylan i Ica Supermarket Brunflo är nu avslutad.

Butikens kylsystem ska konverteras helt till CO2 som köldmedium – vilket är ett hållbart och framtidssäkert alternativ. Det kommer ske under två etapper.

- För oss är det viktigt att det ska vara hållbart för framtiden och det är något vi ska bli ännu bättre på nu med nya system, säger Erik Olovsson Theland, ICA handlare, ICA Supermarket Brunflo.

Den första etappen avslutades i slutet av 2019. Frys & Kylservice installerade ett nytt Advansor aggregat tillsammans med Viessmann diskar. Alla nyinstallerade kylar och frysar drivs numera med CO2. De har även IWMAC övervakning och Jets vakuumsystem som pumpar bort kondensvatten.

Det planeras en mindre ombyggnation av butiken 2021 för att utöka butiksyta och då kommer även etapp två startas. Under kommande etappen kommer det gamla kylaggregatet som fortfarande står kvar att försvinna i samband med att de sista av de gamla diskarna byts ut till nya.

- Vi har arbetat med Frys & Kylservice löpande under en längre tid, men det är första gången i min tid vi gör något så stort projekt. Vi har en bra dialog och relation med dem, vilket är viktigt för oss. Etapp ett har fungerat väldigt bra och det har inte varit så stor påverkan i butiksmi