Hållbarhet i fokus när Regionens hus i Härnösand renoveras!

Att sänka energiförbrukningen och samtidigt minska klimatavtrycket var ett uttalat mål för Region Västernorrland när en ombyggnad av Regionens hus i Härnösand blev aktuellt.

När Regionens hus i Härnösand renoveras och byggs om är det Frys & Kylservice som har hand om kyl- och värmepumpentreprenaden. Huset är byggt 1968 och i starkt behov av upprustning med fokus på långsiktig hållbarhet. Kyl- och värmepumpentreprenaden syftar till att minska klimatutsläppen och energianvändningen. Ett uttalat krav från beställaren, Region Västernorrland, var att köldmediet skulle vara naturligt och miljövänligt.

Frys & Kylservice föreslog ett miljövänligt CO2-kylaggregat med värmepumpfunktion. Tanken är att under sommartid hämta frikyla från borrhål och under vintern energi för värme.

Värmeåtervinningen från aggregatet går under sommartid till tappvattenförvärmning och under vintertid till både värmesystem och tappvattenförvärmning.

Köldmediet CO2 (koldioxid) är ett miljövänligt köldmedium som erbjuder fantastiska möjligheter för transport av energi, både som värme och kyla. Koldioxid är en biprodukt vid biogastillverkning,

Frys & Kylservice startade projekteringen i början av 2022, installationsarbetet genomfördes under sommaren och driftsättning är planerad till våren 2023.

Projektet medför stora energi- och miljövinster. Inköpen av fjärrvärme beräknas minska med 210 000 kWh till en kostnad av 70 000 kWh el. Frikyleffekten är beräknad till 35 kW men troligtvis blir effekten ännu bättre när systemtemperaturen höjs. Värmeeffekten är dimensionerad för 80 kW men det är inte säkert att det går att få ut full effekt och därför räknar man med att ta ut 45 kW till en början. Sammantaget får Regionens hus god driftsekonomi när det gäller kyla och värme.

- Vi har en miljömedveten kund och för dem är det viktigt att köldmediet är miljövänligt. Kombinationen CO2-aggregat och effektiv värmeåtervinning gör att kostnaderna för uppvärmning och varmvatten i Regionens hus kommer sänkas rejält. Jag har haft ett långt och bra samarbete med Frys & Kylservice över tid och det är rätt företag att genomföra det här projektet, säger Jens Köpsén, Installation Region Nord på Sweco Sverige AB