Medarbetarintervju med Stefan Ståhlström

13 Dec 2019 Frys & Kylservice

Hej Stefan!

Hur länge har du jobbat på Frys & Kylservice?
Jag har varit här precis 10 år nu.

Hur kommer det sig att du blev projektledare/säljare för luftkonditionering och värmepumpar?
Butik har genom alla tider varit vad Frys och Kylservice varit förknippad med. När jag började här skulle min roll vara att ta hand om övriga projekt, så som värmepumpar, AC och andra mindre projekt för att skapa tid åt butikssäljare. I verkligheten så håller jag på med diverse, ibland blir det butik även för mig men ofta sitter jag med olika värmepumpslösningar som är en marknad som vi vuxit lite på.

Hur kan en dag se ut för dig?
Alla dagar skiljer sig åt så det är svårt att generalisera hur en dag ser ut. Men det handlar mycket om att hantera mail, telefon, göra platsbesök hos kunder, göra kalkyler och skriva offerter samt att delta på olika möten på pågående byggen. Även beställa material samt hålla koll på ekonomin i projekten. Därutöver sköta dialogen med våra fantastiska tekniker som löser allt ute på arbetsplatserna.

Vi försöker ju jobba så att vi kör ett projekt från start till mål. Det jag säljer blir jag sedan ansvarig för och driver det fram till att det är besiktat och klart. Sen tar serviceavdelningen över.

Vad tycker du är viktigt för att trivas på jobbet?
Glädje och en positiv inställning.

Hur tror du att kylbranschen ser ut om 10 år?
Ja den frågan måste man ju alltid ha med sig. 10 år går fort så vi är snart där. Vi ligger långt framme nu med omställningen till miljövänliga köldmedier. Jag tror att alla kunder är klar med sin omställning till miljövänlig kyla om 10 år. Eventuellt så har våra köpvanor förändrats så butikskunder anpassar sig och efterfrågar lite andra lösningar.

Om 10 år tror jag att mycket fokus kretsar kring bristen på miljövänlig energi. I och med det så får vi en annan prisbild på energi också. Jag tror fokus har flyttats från miljövänliga köldmedier, vilket är vardag då, till att ha utrustning som förbrukar minimalt med energi och som eventuellt kan lagra energi och producera minimala effekttoppar.

Vilka utmaningar finns inom din yrkesgren?
Ständig utveckling är ett måste. Ingenting får gå i slentrian. Vi måste hela tiden vara på hugget vad gäller ny teknik. Kyla är ett ganska smalt område men med mycket tvärfacklig teknik. Du ska ha VVS-, Ventilations-, El-, Styr och Energikunskaper också. För att kunna utföra ett bra jobb. Det gäller att ständigt vara alert.

Avslutningsvis 3 snabba frågor.

Pressdelar eller lödning? Jag kommer längst med lödning så jag väljer det

Coca Cola eller Pepsi? 

Choklad eller Lakrits?