Om oss

Över 70 år av kvalitativ service

NKI-Kyl grundades redan 1950 och har idag 32 anställda. Huvudkontoret ligger i Örnsköldsvik med servicefilialer i Kramfors och Sundsvall.    

NKI-Kyl säljer, projekterar, installerar och servar kommersiell kyla, komfortkyla, värmepumpar och mobilkyla åt butik, industri, kontor och restaurang. Vi är också specialiserade på storkök och kommersiella tvättstugor.

Våra kunder finns huvudsakligen bland företag och i den offentliga sektorn, men finns även på privatmarknaden. Många av våra arbeten utförs mot butiker där vi bland annat arbetar med butikskyla och likaså på både stora och små industrier där vi arbetar med till exempel industrikyla.

Vi förstår vikten av att olika förutsättningar kräver olika lösningar och att till exempel olika åtgärder behövs när det gäller de olika arbetena. Med vår erfarenhet skapar vi garanterat de förutsättningar som just din industri eller butik kräver. En industri måste producera och med våra installationer av industrikyla kan din produktion fortsätta. Våra installationer av butikskyla gör att dina produkter alltid alltid håller sig färska och att arbetsklimatet är bra för din personal.

Tillgänglighet är vårt motto. Med aktuella kunskaper finns vi alltid tillhands för snabb, professionell service med kunden i centrum. Våra välutrustade servicebilar ger oss stor rörlighet och dig korta driftstopp och god serviceekonomi. Vi tillhandahåller dygnet runt jour till kommersiella kunder med avtal. 

Våra produktleverantörer är alla välkända och pålitliga med lång erfarenhet inom sina specialområden. NKI-Kyl har förutom större uppdrag ute hos kund även butiksförsäljning med utställningsmaskiner och reservdelar.

Vi är ackrediterade av SWEDAC avseende trycksättning med gas och arbetar efter miljöledningssystem ISO 14001 och kvalitetsledningssystem ISO 9000:2000.

NKI-Kyl är en del av Nordic Climate Group som består av ledande kylföretag i Sverige och Norge. Grunden i nätverket är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer vi att behålla vårt lokala bolagsnamn och endast koppla på gruppens gemensamma grafiska profil. 

Vi står med varandra som en gemensam grupp, men är fortfarande samma engagerade lokala företagare som brinner för att hjälpa dig med kyla, värme, energi och service. Vi drivs också av vår gemensamma vision att tillsammans vara en självklar förebild för hållbara klimatlösningar.