Pågens bageri i Göteborg valde ER-Kyl som servicepartner – igen.

Ett bageri av Pågens storlek har stora behov av en fungerande kylanläggning. I närmare 30 år har ER-kyl stått för underhåll och service, men för snart två år sedan blev de av med servicekontraktet. Efter bolagets inträde i Nordic Climate Group kan de stolt meddela att de fått uppdraget åter!

Pågen i Göteborg är ett av Sveriges största bagerier och producerar stora mängder bröd och bakverk varje dag. Kylparken i bageriet består av ett femtiotal kylmaskiner av olika storlekar. Det innebär att ER-Kyl som står för service och underhåll behöver komma regelbundet för att kontrollera att alla funktioner är korrekta samt rätta till eventuella avvikelser.

Ett bageri av den här storleken behöver mycket kyla på olika ställen för att allt ska fungera. Kyla behövs exempelvis för att hålla deg kall, för att kyla ner sockerlag, eller för att snabbt kyla ner färdigbakade produkter så att de når en temperatur där de enkelt går att förpacka. Det behövs kyla till ventilationen för att hålla inomhusklimatet på samma temperatur året runt, och till frys- och kylrum samt alla andra processer som ständigt pågår.

- Vi vet vad som behöver göras med varje enskild kylmaskin, vilket inte är så konstigt när det är vi som installerat de flesta av dem. Under nära trettioårs tid har vi servat kylmaskinerna på det här bageriet, men för två år sedan blev vi tyvärr av med vårt servicekontrakt. En av orsakerna var att vi inte var rikstäckande. I dag när vi ingår i Nordic Climate Group är det problemet löst. I slutet av 2023 fick vi ett nytt servicekontrakt som vi är mycket stolta över. Pågen är en mycket kompetent och trevlig uppdragsgivare, säger Per Rasmussen, VD på ER-Kyl.

Det förebyggande arbetet är A och O för att undvika akuta problem. För Pågens bageri i Göteborg är det viktigt att undvika driftstopp, vilket gör ER-Kyls arbete värdefullt. Ekonomiskt sätt är det nästan alltid fördelaktigt för ett företag att ha ett bra serviceavtal.

Med tiden byter ER-Kyl ut äldre maskiner mot nya. Nu har de fått en beställning på att ersätta ett äldre vätskekylaggregat med ett nytt, som kommer använda sig av propan som köldmedium. Ett naturligt köldmedium, klimatneutralt och PFAS-fritt.

- ER-Kyl har duktiga kyltekniker som hjälper oss med driften. Vi har mycket kontakt med dem för att allt ska flyta på friktionsfritt. Det finns inga som har så mycket kunskap om vår kylpark som ER-Kyl och de gör en viktig insats här, säger Anders Olsson, fastighetsledare på Pågens bageri i Göteborg.