Arbetsområden

BUTIK

Vi tar ett helhetsgrepp om dina kyl- och frysanläggningar. Det ska fungera felfritt, vara estetiskt tilltalande och samtidigt vara miljöklassat.

Vi hjälper dig skapa rätt klimat och temperatur till allt från mindre livsmedelsbutiker till stormarknader. Att inte ha rätt temperatur kan medföra ökade driftkostnader och en växlande temperaturcykel som kan bidra till ojämna förhållanden oavsett vilken verksamhet det berör.

INDUSTRI

Mångårig erfarenhet gör att vi förstår processindustri, automatiserad tillverkning och de utmaningar som rör säkerhet och miljö. För att dina industriprocesser ska kunna hanteras noggrant krävs rätt förhållanden. Vi skapar dem åt dig och ser till att det blir rätt klimat – i processerna, fabrikshallarna och kontoren.

Många delar i tillverkningsprocessen ställer stora krav på perfekta klimatförhållanden med väl avvägd temperatur och luftfuktighet. Därför är en rätt projektering i start grunden till en framgångsrik anläggning.

FASTIGHET

Rätt och behaglig temperatur är grundläggande i exempelvis kontorsfastigheter för att medarbetarnas arbetsmiljö inte ska påverkas negativt. 

Vi har omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur - på kontor och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer, som skolor och sjukhus. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installation av komfortkyla följs.