Gastrofood, en miljövänlig frysanläggning

Polo Kylteknik byggde 1200 kvm frysrum åt Gastrofood! Polo Kylteknik, som ingår i TESAB-kedjan, agerade totalentreprenör när Gastrofood bygg-de ett nytt effektivt och miljövänlig frysanläggning på totalt 1200 kvm. Gastrofood som ex-panderat kraftigt var i behov av mer frysyta och ville satsa på en framtidssäkrad lösning med CO2 som köldmedium