Polo Kylteknik hjälper Coop bli ännu grönare!

När värmeåtervinningen i Coop Aneby är installerad kommer 100% av den återvunna energin gå tillbaka till butikens befintliga värmesystem. Det innebär, både med dagens som gårdagens energipriser, mycket stora kostnadsbesparingar.

100% återvunnen energi till värmesystemet. Modern teknik och nya applikationer, som värmeåtervinning, ökar hela tiden möjligheterna att sänka energikostnaderna och minimera utsläppen av växthusgaser.

Coop Aneby, som ligger nära Jönköping, är en av många livsmedelsbutiker som konverterar eller redan konverterat från syntetiska köldmedium till ett naturligt som CO2 (koldioxid). När värmeåtervinningen i Coop Aneby är installerad kommer 100% av den återvunna energin gå tillbaka till butikens befintliga värmesystem. Det innebär, både med dagens som gårdagens energipriser, mycket stora kostnadsbesparingar.

Miljövinsten är ännu större!

I dag har Coop Aneby två separata kylsystem fyllda med 70 kg av det syntetiska köldmediet R452A. Den fyllnadsmängden har en påverkan på växthuseffekten med 342 ton CO2-ekvivalenter. När Polo Kylteknik installerar ett nytt kylsystem med det naturliga köldmediet CO2 sjunker butikens miljöpåverkan till 0,01 ton CO2-ekvivalenter. Mer eller mindre försumbart samtidigt som Gröna Coop blir ännu grönare.

- Coop ska vara det grönaste företaget och profilerar sig bland annat med grön el. Det är därför självklart att vi satsar på naturliga köldmedier som CO2. Samarbetet med Polo Kylteknik fungerar utmärkt. De står för ordning och reda, engagemang och bra kommunikation. De är helt enkelt lätta att arbeta med, säger Pernilla Björs, projektledare på Coop Väst AB.

Coop har blivit utsett till Sveriges mest hållbara varumärke i Nordens största oberoende studie med fokus på hållbarhet; Sustainable Brand Index 2021. Sustainable Brand Index är Europas största varumärkesstudie om hållbarhet och har genomförts varje år sedan 2011. Studien syftar till att belysa hållbarhet samt sprida och öka kunskapen om det.

Linus Gustavsson, frysansvarig på Coop Aneby