Kylgruppen rekryterar toppkompetens

26 Jul 2023 Kylgruppen

Säg hej och välkommen till Kylgruppens nya rekrytering Dan Andersson som ansvarig för industrikyla.

Kylgruppen befinner sig i stark utveckling och har nu knutit till sig Dan Andersson som ”Ansvarig för industrikyla”. Dan kommer från en tidigare tjänst som servicechef i Stockholm och Uppsala för Francks Kylindustri. Med Dan får Kylgruppen en medarbetare med stor erfarenhet och kompetens inom installation och service av kyla på alla nivåer.

Välkommen till Kylgruppen och Nordic Climate Group!

Tack! Efter 21 år inom samma företag kände jag att det var dags att byta jobb och då kom den här möjligheten upp som ett mycket spännande och utvecklande alternativ. Kylgruppen är i ett oerhört intressant och expansivt läge tillsammans med hela Nordic Climate Group. Det är här framtidens kylteknik utformas med naturliga och miljövänliga köldmedier som ammoniak.

Vad kommer du tillföra?

Jag tar med mig två decenniers erfarenhet om entreprenader, kundrelationer och service. Här kan jag tillföra både kontakter och kunskap till både medarbetare som våra kunder. Men också vikten av att vårda sina befintliga kundrelationer. Målsättningen är att vi ska växa och ta marknad på industri- och servicesidan. Det är där framtiden finns.

På vilket sätt är det framtiden?

Med nuvarande klimat- och energikris är det energieffektiva och miljövänliga köldmedier som kommer vara drivande framöver. Då pratar vi mer eller mindre uteslutande om naturliga köldmedier. I mer än 100 år har man använt ammoniak i olika kyltekniska lösningar med bra resultat. Det är väl beprövat. Idag använder många av de stora industrierna redan ammoniak men även ishallar och livsmedelsindustrins olika logistikcenter är perfekta för det köldmediet. Låga tryck och temperaturer gör att aggregat som arbetar med ammoniak har en mycket lång livstid.

Hur ser den närmsta tiden ut för Kylgruppen?

Vi får hela tiden in nya uppdrag och till min hjälp har jag en grupp drivna servicetekniker med kunskap och intresse av modern ammoniakteknik. Ett av våra mål är att vi ska växa och bygga upp en stark och konkurrenskraftig serviceenhet. Genom att vara en del av Nordic Climate Group och där kunna samarbeta med spetsföretag inom gruppen som SLS och andra finns det inga begränsningar.

Vad är den största utmaningen för branschen?

Återväxten och kunskapsglappet ser jag som det största hotet. I dag har branschen brist på servicetekniker och brist på utbildningsvägar samtidigt som många industritekniker närmar sig pensionsåldern. Vi måste lyckas med kunskapsöverföringen från våra idag oroligt duktiga och erfarna industritekniker till de unga och samtidigt fylla på med nya engagerade killar och tjejer.

Vad är den största utmaningen för dig här på Kylgruppen?

Nu har jag varit här väldigt kort tid men den största utmaningen är att få kunderna att förstå alla fördelar med ammoniak. En bra fungerande ammoniakanläggning är energieffektivt med låga driftskostnader. Det finns bara uppsidor med naturliga köldmedier.