ICA Maxi i Karlskrona sparar ca 900 000 kWh per år med miljövänlig CO2-teknik

Återigen använder ICA Maxi Karlskrona sig av LL:s kylteknik när det kommer till utmaningar inom miljö- och energifrågor. Denna gång har butiken sparat cirka 900 000 kWh per år - det är lika mycket energi som 45 svenska standardvillor förbrukar under samma tid!

ICA Maxi Karlskrona är en hållbar livsmedelsbutik, energisnål och miljövänlig. Ett CO2-aggregat levererar klimatneutral kyla och återvinner energin till varmvatten och uppvärmning av butikslokal.

2020 installerade Nordic Climate Group anslutna LL:s kylteknik ett CO2-aggregat med värmeåtervinning åt ICA Maxi i Karlskrona. Det tillsammans med andra åtgärder har gjort att butiken sparar upp till 900 000 kWh per år. Det är lika mycket energi som 45 svenska standardvillor förbrukar under samma tid. Installationen har också minimerat butikens utsläpp av skadliga växthusgaser.

Butikens kylsystem var tidigare fyllt med 293 kg av det syntetiska köldmediet R404A. Det motsvarar ett utsläpp av 1149 ton CO2-ekvivalenter. Nu är kylsystemet fyllt med det naturliga köldmediet CO2 (koldioxid). Den CO2  som används är återvunnen från annan verksamhet och motsvarar 0,3 ton CO2-ekvivalenter. Det är en enorm miljömässig förbättring!

-Jag har samarbetat med LL:s Kylteknik sedan 1996 och de har genom åren löst många av mina utmaningar inom miljö- och energifrågor. Tack vare investeringen i ny klimatneutral teknik har vi gjort stora kostnadsbesparingar. Miljövinsten räknas i tusen ton CO2-ekvivalenter som aldrig kommer ut i atmosfären. Vi är mycket nöjda med LL:s Kylteknik arbete, säger Lars Inge Melin, handlare på ICA Maxi i Karlskrona.

Lars-Inge Melin

LL:s Kylteknik har byggt om åtskilliga kylsystem med CO2-teknik åt livsmedelsbutiker. Framgångsfaktorn är tydlig: klimat- och energifrågan står högst på kundens agenda. Det oavsett om det är en livsmedelsbutik, kyllager eller som idag när intresset ökar allt mer från processindustrin och inte minst för att skapa kyla och värme i kontors- och bostadsfastigheter.

- Efterfrågan på effektiv CO2-teknik för kyla och värme är stor. Alla vill minska sina energikostnader och sitt klimatavtryck. Vi tror att den teknik vi representerar är en del av hela Sveriges lösning i de frågorna. Det vi ser nu är bara en början, säger Mathias Lindqvist, delägare av LL:s Kylteknik.