Ammoniak ger klimatneutral kyla och värme åt Greenfoods nya logistikcenter

När Skanska utvecklar Greenfoods nya logistikcenter är det Norrköpingsföretaget SLS som levererar det klimatneutrala kylsystemet. Kylmaskinerna använder ammoniak (NH3) som köldmedium och är skräddarsydda av SLS för att ge Greenfood energieffektiv och miljövänlig kyla och värme. Ammoniak har ett GWP-värde av 0, det vill säga klimatneutralt!

SLS mål är att installera ett klimatneutralt kylsystem, där värmeåtervinningen går tillbaka till fastigheten i form av uppvärmning och varmvatten. Det är ekonomiskt, energieffektivt, miljövänligt och bygger på beprövad teknik.

SLS startade projekteringen av uppdraget 2020, konstruktion och tillverkning av kylmaskiner hösten 2021, installationsfas i början av 2022, driftsättning och överlämning sker under 2023. Det nya logistikcentret utanför Helsingborg är på 44 000 kvm och kommer när det är klart rymma inköpsverksamhet, produktutveckling, förädling, produktion, paketering samt lager och distribution.

Det är den största logistikanläggning som Skanska utvecklat i Norden.

Greenfood kan återvinna mer än 11 000 000 kWh om året!
Kylanläggningen SLS har konstruerat, byggt och installerat beräknas ge ett fantastiskt resultat. Anläggningens kyleffekt är 3900 kW. Det är tillräcklig med kyla för att skapa is i cirka 13 ishallar. Värmeåtervinningen är totalt 1300 kW eller 11 000 000 kWh/år.  Av den kommer 300 kW gå till varmvatten (+ 60°C), 800 kW till värmesystemet (+50°C) och 200 kW är lågtempererat (+ 23- 30°C) och kommer användas till undervärme, golvvärme samt förvärmning av varmvatten.

Sammantaget skulle den återvunna värmen räcka för uppvärmning av 550 villor av (enligt SCB) standardstorlek.

- SLS har bidragit i projektet med stor erfarenhet och expertis. Det här är mitt andra projekt tillsammans med SLS och jag är nöjd. De är samarbetsvilliga, självgående och vet vad de gör. Med modern teknik har kommunikationen fungerat utmärkt även om vi sitter i Helsingborg och de i Norrköping. Jag känner mig trygg i deras sällskap och jobbar gärna med dem igen, säger Patrik Orvallius, produktionschef på Skanska Sverige.

- Vi är med i projektet från konstruktion och tillverkning av kylsystem, till leverans, installation och driftsättning. Min största utmaning så här långt har varit leveranstiderna på grund av pandemin. Ibland har vi varit tvungna att tänka om och finna andra lösningar och det har fungerat bra. Samarbetet med Skanska är konstruktivt och smidigt. Vi vill båda framåt och hjälper varandra på vägen. De är kommunikativa och har i grunden en bra struktur som gör det här projektet lyckat, säger Frida Lundgren, projektledare på SLS.

SLS, som ingår i Nordic Climate Group, är Sveriges största och mest kompletta tillverkare av miljövänliga och energieffektiva kylmaskiner och värmepumpar, både med ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2) som köldmedium.  Ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2) är två naturliga köldmedium som har det gemensamt att de är klimatneutrala och har fantastiska egenskaper för energiöverföring.