Nordic Climate Groups ”For a Better Climate Award” till Strawberry Properties

28 Apr 2022
Från vänster, Patrik Ahlstrand Labkyl, Patrik Larsson Labkyl, Fredrik Johansson Strawberry Properties, Kristofer Skoglund Yasuragi, Anders Ekdahl Nordic Climate Group
Strawberry Properties AB har tilldelats Nordic Climate Groups nyinstiftade pris ”For a Better Climate Award”. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram innovativa, hållbara kyl- och värmeinstallationer som innehåller mätbar energieffektivitet. ”For a Better Climate Award” delades ut i dag på Nordbyggs Scen Kyla/Värme.

Juryns motivering löd: Såväl kund som leverantör arbetar aktivt för att skapa lönsamma och miljövänliga fastigheter för framtiden. Genom installationen av ett koncept med DLE-teknik, Delta Lift Energy, på konferens- och spaanläggningen Yasuragi har både pengar, energi och miljö sparats. Resultatet är en minskning av tillförd olja med 300 m3 per år motsvarande 95% av oljeförbrukningen, oförändrad elförbrukning och totalt en minskad växthuspåverkan med 807 ton CO2. Besparingen i kronor är 5 miljoner SEK per år.  Tekniken baseras på en klimatneutral berg- och luftvärmepump med CO2 som köldmedium. Jämfört med tidigare anläggning minskar även underhållet och ger tystare drift.

- Det är med glädje vi sett resultatet av installationen på Yasuragi. Vi vill betona samspelet mellan kund och leverantören Labkyl AB som möjliggjort det lyckade resultatet. Dialogen är en viktig pusselbit i att nå energieffektivitet och skapa hållbara lösningar, säger Anders Ekdahl, juryns ordförande, Head of Sales & Strategy, Nordic Climate Group.

Strawberry Properties AB, som ägs av Petter Stordalen är det fastighetsbolag som bland annat äger det japanska spa- och konferenshotellet Yasuragi på Hasseludden utanför Stockholm. Hållbarhet och minskad miljöpåverkan är viktiga aspekter såväl för Strawberry Properties AB som för Yasuragi Hasseludden AB.

- Att vi är först ut att motta denna nya utmärkelse säger en del om vår vilja att hitta samarbetspartners som driver den tekniska utvecklingen framåt. Som en stor fastighetsägare inom framför allt hotellbranschen och som en del av Stordalens framåtblickande koncern är det viktigt för oss att hitta de bästa lösningarna för framtidens hållbara hotellnäring kommenterar Fredrik Johansson, Fastighetsansvarig på Strawberry Properties AB

- Yasuragi är ett företag som strävar efter att göra gott för individen, samhället och miljön. Att ha en fastighetsägare som förstår hur detta hänger ihop är en ynnest. Grunden i varumärket handlar om att vi ska få våra gäster att komma ned i varv så att de kan hitta tillbaka till sin kraft och åka hem med ny energi. Om människor i grunden ska må bra och känna tillfredsställelse i livet behöver de veta att det går att skapa hållbara sätt att leva på, på alla plan. Här vill vi vara en inspiration säger Kristofer Skoglund, Hotelldirektör på Yasuragi.

För mer info, kontakta

Anders Ekdahl

E-post: