Nordic Climate Group förvärvar KylEffekt AB i Göteborg

22 Apr 2022

Nordic Climate Group förstärker sin position i Västra Götaland genom förvärvet av Kyleffekt AB.

KylEffekt genomför kylentreprenader och serviceprojekt i bland annat industri, storkök, komfortkyla samt marinkyla. KylEffekt är beläget i Göteborg och utför arbeten i hela Västra Götaland med omnejd.

KylEffekt är extremt stolta och glada över detta samarbete, och kanske ännu gladare att vi nu får ännu större möjligheter att hjälpa våra kunder. Det blir riktigt spännande att gå in i nästa fas där vi kan göra det vi gör lite bättre med stödet som Nordic Climate Group ger oss. Synergieffekterna i detta är gränslösa och att ha en egen utbildningssektion känns riktigt bra och en förutsättning för att bibehålla vår position på marknaden, säger Jonas Nero, VD på Kyleffekt.

KylEffekt grundades 1954 och har idag 19 anställda. Bolagets verksamhetsgren inom marin är globalt och omfattar hela kedjan med rätt klimat och funktionella storkök för fartyg och offshoreplattformar i hela världen.

Vi välkomnar KylEffekt som är en förstärkning i Nordic Climate Groups västra region. Förvärvet av bolaget stärker vår position och förbättrar möjligheterna att hantera en ökad efterfrågan. Kyleffekt är ett hungrigt bolag som vill möta sina kunder i energi- och miljöfrågor, genom samverkan breddar vi nu vår kompetens och expertis inom gruppen, säger Mats Åström, tf VD Nordic Climate Group.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Nero, VD KylEffekt, tel 0737-880437, jonas.nero@kyleffekt.se

Mats Åström tf VD, Nordic Climate Group AB, tel 072-050 22 44, mats.astrom@nordicclimategroup.se

 

På bilden från vänster: Robert Wassberg, Jonas Nero, Lars Hansen