Nordic Climate Group anslutna PTG förvärvar frys- och kylspecialisten Arctic Kulde

21 Apr 2022

Perfect Temperature Group (PTG), Norges ledande koncern inom kylteknik, förvärvar Arctic Kulde AS i Spydeberg. Arctic Kulde levererar kyl- och fryssystem till ett stort antal livsmedelsbutiker och fabriker i Østfold-regionen.

Arctic Kulde är ett mycket sunt företag med en god ekonomi, modern utrustning och lokaler samt mycket kompetent personal, säger koncernchef Terje Arnesen på PTG. Deras filosofi som betonar samspelet mellan den tekniska anläggningen och miljön passar oss väldigt bra. Tillsammans kommer vi att samarbeta i en stadigt växande marknad för temperaturkontroll.

Arctic Kulde erbjuder design, konstruktion, installation, service och underhåll av miljövänliga kyl- och fryssystem för livsmedelsbutiker, industri, lantbruk, kommersiella byggnader, närbutiker och servicestationer samt värmepumpar för hushållsmarknaden. De är för närvarande 13 anställda.

Vi koncentrerar oss på tillämpningen av naturliga köldmedier och energieffektiva lösningar. Kundens krav och önskemål tillgodoses på bästa möjliga sätt från första kontakten, med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Vi ser värdet av perfekt temperatur, säger Roy Holmen, VD på Arctic Kulde.

Både ledningen och aktieägarna i Arctic Kulde kommer att fortsätta återinvestera i moderbolaget Nordic Climate Group. PTG blev en del av Nordic Climate Group december 2021.

Vi är mycket nöjda med att säkra kompetensen och ägarna i Arctic Kulde för vår fortsatta resa, säger Anders Høifødt, ordförande för PTG. De har ett mycket bra fotfäste i Østfold, med en gedigen kundportfölj samt en hög servicenivå och certifiering. Det här är ett sunt företag med en bra och växande finansiell ställning.

Det gläder mig att få välkomna det norska bolaget Arctic Kulde som dotterbolag till PTG, säger Mats Åström, Tf CEO Nordic Climate Group. Det ger oss en strategisk stark position på marknaden, och tillsammans kan vi utvecklas ytterligare genom synergier och kunskapsutbyten. Vi har styrkan att accelerera vår tillväxt, såväl organiskt som genom förvärven i Norden.

 

För mer information kontakta

Mats Åström, tf VD, Nordic Climate Group AB, tel 072-050 22 44

Terje Arnesen, koncernchef PTG
Anders Høifødt, styrelseordförande PTG
Roy Holmen, vd Arctic Kulde