Nordic Climate Group förvärvar Perfect Temperature Group

22 Dec 2021

Energieffektivitet och hållbarhet står i fokus när Nordic Climate Group expanderar genom att förvärva Perfect Temperature Group (PTG), Norges ledande kylkoncern, det tredje bolaget i Norge efter förvärven av Eptec och Tempra.

Genom affären är gruppens samlade omsättning drygt 2 miljarder SEK fördelade på 32 ägarbolag med ett 50-tal lokala etableringar, vilket innebär en ledande ställning på den nordiska kylmarknaden. Nordic Climate Group bildades våren 2021 och är ett ägarbolag etablerat av ett nätverk av svenska kylföretag tillsammans med private equity-bolaget Capillar. Sedan starten i maj 2021 har tillväxten genom att lokala kylföretag anslutits mer än fördubblat verksamheten.

PTG med bas i Nord-Norge, huvudkontor i Tromsö och med 13 lokala enheter utvecklar och levererar miljövänliga kyl-, frys-, och energieffektiviseringslösningar. Därtill har bolaget en betydande verksamhet inom livsmedelsindustrin både nationellt och internationellt, inte minst inom fiskeindustrin.

- Nordic Climate Group har en verksamhetsplan för att bli den ledande gruppen inom energieffektiva och hållbara kyl- och värmeinstallationer i norra Europa. Vi identifierade tidigt PTG som marknadsledaren i Norge. Efter att vi lärt känna bolaget har vi imponerats över kompetensen, produkterna och inte minst den entusiastiska och målinriktade företagskulturen som genomsyrar hela PTG-koncernen. säger Mats Åström, tf CEO Nordic Climate Group. 

Planen för Nordic Climate Group är inte bara att växa genom förvärv. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, egen utbildningsverksamhet, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna är Nordic Climate Group en nordisk partner med bredare utbud och djupare kunskap. Ett uttalat mål är att vara ledande inom energieffektivsering och hållbarhet.

-Vår tillväxtstrategi mot 2025 bygger på starka värderingar, och en vilja att hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck. Därtill att leverera teknik som bidrar till minskad energiförbrukning, bättre klimat, bättre matkvalitet och minskat svinn – lokalt och globalt. Det kommer vi nu att göra tillsammans med Nordic Climate Group, säger Terje Arnesen, CEO PTG.

PTG har sedan 2017 delägts av Nord Kapitalförvaltning och därefter haft en kraftig tillväxt från 140 till ca 500 miljoner NOK.

-PTG har en tydlig ESG-profil med kontinuerlig satsning på forskning och utveckling, egen produktion samt ett rikstäckande service- och kompetensnätverk i Norge, säger Anders Høifødt, partner Nord Kapitalförvaltning, som ser fram mot det svensk-norska samarbetet och återinvesterar i Nordic Climate Group.

Nordic Climate Group är en nordisk aktör inom kyl- och värmeinstallationer med fokus på energieffektivisering och hållbarhet. Fokusområdena är särskilt intressanta med tanke på samhällets utmaningar vad gäller energieffektivisering och klimatpåverkan.

Capillar Equity är ett nordiskt investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch.

För mer information, vänligen kontaktaMats Åström tf Vd Nordic Climate Group, tel 072-050 22 40