Nu bildar vi Nordic Climate Group – Sveriges ledande grupp för tekniska energilösningar!

18 Maj 2021

Marknaden för kylinstallationer och energieffektiva tekniska lösningar ökar i takt med samhällets allt tydligare hållbarhetsfokus. För att kunna möta efterfrågan och hantera marknadsmöjligheterna har en grupp kylföretag och TESAB sökt en strategisk partner med finansiell styrka. Resultatet är Nordic Climate Group, ett ägarbolag som skapats av ett rikstäckande nätverk av lokala kylföretag tillsammans med Capillar.

Målet är att skapa en stark och framträdande aktör inom projektering, installation och service av kyla och värme med kringtjänster på den svenska marknaden. Redan från start består Nordic Climate Group av 20 kylföretag samt 12 franchisetagare. Tillsammans omsätter gruppen 1,3 miljarder SEK och har cirka 500 medarbetare.

”Att ta detta steg nu känns helt rätt för TESAB, säger Anders Ekdahl, styrelseordförande i TESAB. Kylbranschen står inför en konsolidering driven bland annat av ett ökat intresse för hållbarhet- och energieffektivisering. Nu kan vi driva branschens omvandling där gruppen kan erbjuda tekniska lösningar från projektering till färdig anläggning, underhåll och service. Med Capillar som strategisk partner har vi skapat en grupp med nya kylföretag och samtliga TESAB företag. Nu kan vi gemensamt agera rikstäckande genom lokalt etablerade och starka bolag.

Grunden i verksamheten är en stark lokal marknadsposition. Därför kommer de bolag som ingår i Nordic Climate Group att behålla sitt lokala varumärke, tidigare ägare kvarstår i sina roller och nuvarande verksamhet inklusive kunduppdragen prioriteras. Gruppens styrka byggs genom att bolagen tillsammans blir konkurrenskraftigare genom inköp, utbildning, teknisk utveckling och gemensam marknadskommunikation. För kunderna blir Nordic Climate Group en rikstäckande partner med bredare utbud och djupare kunskap.


Från och med den 1 augusti 2021 tillträder Mats Åström i Nordic Climate Group, avgående CEO i Sandbäckens, som koncernens CFO och tillförordnad CEO. Styrelsen kommer att ledas av Ann Krumlinde, bland annat styrelseordförande i Landshypotek Bank och Rocker AB samt ledamot i Väderstad AB. Capillar innehar drygt 50% av aktierna i NCG. Nuvarande ägare i de lokala bolagen behåller således fortsatt ett betydande ägande av gruppen som helhet.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Ekdahl, Nordic Climate Group, tel 070-759 62 19

Johan Säll, Partner Capillar Equity, tel +358 50 55 49157

Capillar Equity är ett nordiskt investmentbolag som investerar i mindre och medelstora bolag i Norden för att genom tillväxt, lönsamhetsförbättring och ökad professionalism utveckla dem till ledande inom sin bransch. Capillar Equity grundades av fem nordiska partners med lång samlad erfarenhet av investeringar och praktisk företagsutveckling inom ett flertal branscher. Bakom Capillar Equity står institutionella såväl som privata investerare.