Ett CO2-aggregat framtidssäkrar två ishallar

Vallentuna kommun hade till sina två ishallar en arton år gammal anläggning som de nu ville byta ut. Det var en en ammoniakanläggning med kalciumklorid som köldbärare. Nu satsade de på en miljövänlig och energieffektiv CO2-anläggning.

Labkyl installerade ett CO2-aggregat gemensamt för båda hallarna, med återvinning av värme för radiatorsystem, tappvarmvatten och läggvatten till ismaskinen. Labkyl bytte också ut alla köldbärarör och pumpar fram till de befintliga pisterna. Vallentuna kommun har nu en hållbar lösning för kyla och värme till sina två ishallar.

- Just ny bygger vi systemet för värmeåtervinning som ger mer eller mindre gratis värme och varmvatten. Det här blir en väldigt energieffektiv anläggning, säger Nicklas Lundgren, projektchef, Labkyl

- De befintliga kylmaskinerna var gamla och behövdes bytas ut. Det nya CO2-aggregatet är bra för miljön och ger betydligt bättre effekt. Labkyl är kompetenta och håller hög servicenivå. Jag rekommenderar dem gärna vidare, säger Ola Nilsson, arbetsledare, Vallentuna kommun.