Sydnärkehallen i Hallsberg maximerar sin energieffektivitet och minimerar sin klimatpåverkan!

15 Maj 2023 Labkyl Hållbarhet DLE

Högeffektiv värmeåtervinning från en CO2-kylmaskin skapar värme och varmvatten åt ishall, en fullstor idrottshall och fotbollsplan för vinterbruk. En lösning baserad på helhetstänk från projektering till färdig anläggning.

Grattis Hallsbergs kommun!

Energibesparingen som Hallsbergs kommun gör är betydande och beräknas ligga på ca 25 - 30%. Det motsvarar en besparing på 250.000 kWh per år. 

Högeffektiv värmeåtervinning från en CO2-kylmaskin skapar värme och varmvatten åt ishall, en fullstor idrottshall och fotbollsplan för vinterbruk. En lösning baserad på helhetstänk från projektering till färdig anläggning.

De höga drift- och servicekostnader gjorde att Hallsbergs kommun bestämde sig för att byta ut kylanläggningen i Sydnärkehallen. De valde att föreskriva en modern CO2 kylmaskin som idag är installerad och driftsatt av Labkyl och Installation.se.

Labkyl har konverterat ett tjugotal isbanor via DLE-konceptet eller med annan klimatneutral CO2-teknik. Det är flest i landet. Just ni pågår ytterligare två ishallsprojekt i Sverige under ledning av Labkyl och Installation.se.

Uppdraget i Sydnärkehallen genomfördes som en totalentreprenad i ordets rätta bemärkelse, från kyl- och värmeinstallationen, vs, el, ventilationen till styr och regler. Utöver det ingick också byggare, golvläggare, smeder, och målare i entreprenaden. Det bilades golvbrunnar, spiraltrappor installerades och andra förbättringsåtgärder genomfördes.

Konceptet är en energieffektiv CO2-kylmaskin för isproduktion, som har mycket goda förutsättningar att återvinna stora mängder värmeenergi som kan nyttjas till varmvatten, läggvatten för is och uppvärmning av ishallen. Men det räcker inte med det. Den återvunna energin värmer också upp en fullstor idrottshall, kontor, lektionssalar, omklädningsrum, café, entréer samt en markvärmd fotbollsplan för året runt bruk.

Den ursprungliga anläggningen levererade också återvinning, men till en betydligt lägre temperatur, och med färre förbrukare anslutna. Man var tvungen att köpa el för att kunna leverera fullvärdig värme till dom olika systemen. Energibesparingen som Hallsbergs kommun gör är betydande och beräknas ligga på ca 25 - 30%. Det motsvarar en besparing på 250.000 kWh per år. Övervakning och finjustering för hela anläggningen pågår via det nya styrsystemet som Deltastyr AB installerat. Hög kompetens och bra produkter är en förutsättning för de goda resultat Sydnärkehallen kan uppvisa.

Kylslingorna till pisten konverterades från saltlösning till ammoniakvatten, det är ett betydligt mer lätt pumpat media som gör att det kunde installeras mindre pumpar som är billigare att driva.

I anslutning till Sydnärkehallen finns en fullstor idrottshall som också den hämtar ”gratis” värme och varmvatten från CO2-kylmaskinen.

En genomtänkt lösning är CO2-kylmaskinens lågvärdiga värme går till den närliggande fotbollsplanen.

Området som hallen är belägen på är vattensjukt och för att förhindra översvämning måste ändå grundvattnet pumpas, efter att det värmts upp fungerar det utmärkt till värmeslingor under fotbollsplanen. En mer ekonomisk uppvärmning av en fotbollsplan för året runt bruk är svår att hitta!

DLE - Delta Lift Energy

DLE - Delta Lift Energy

DLE representerar en hållbar, energi- och kostnadseffektiv lösning. Det som möjliggjort den här utvecklingen är en banbrytande CO2-teknik. Framtiden är fantastisk därför att på rätt företag finns det alla möjligheter för dig som vill utvecklas att också göra det. Som kyltekniker är du en del av den moderna kyl- och värmeenergilösningen som bygger framtidens hållbara samhälle.