Labkyls lagbygge förstärks med en vice VD!

09 Sep 2022 Labkyl Medarbetare

Labkyl fortsätter växa och vi välkomnar Christoffer Kednert som kliver in som vice VD. Läs mer och lär känna Christoffer närmare!

Christoffer Kednert har anställts som vice VD på Labkyl med uppdrag att bland annat utveckla och leda företagets strukturella och organisatoriska sida. Labkyl befinner sig i en offensiv och snabbväxande process där Christoffer kommer bidra med ytterligare strategisk kompetens och struktur. Christoffer kommer senast från Structon Rail där han varit distriktschef för Region Östprojekt. 

Vi ställde fyra snabba frågor till Christoffer. 

Vad vet du om kylbranchen?
Att det just nu händer otroligt mycket positiva saker i kylbranschen med fokus på miljö- och energieffektivitet. Men också att det finns stor potential för ytterligare förbättringar. Teknikutvecklingen är fantastisk och med rätt verktyg kan kylbranschen göra en stor energi- och miljömässig insats för Sverige. 

Hur är din bild av Labkyl?
Under rekryteringsprocessen har jag haft många samtal med både Patrik Larsson (VD), och Kaspara Eriksson (HR Chef), samt träffat flera avdelningschefer. Våra möten har genomsyrats av samma känsla; ett varmt och genuint bemötande, ett stort teknikintresse samt en hög grad av professionalism. Jag ser fram emot att få träffa alla andra medarbetare och sätta mig in i alla delar av Labkyls spännande verksamhet. Min känsla är att det vi gemensamt har framför oss bjuder på stora möjligheter. 

Du förordar att arbeta i team som en förutsättning för framgång?
Ja, en ensam individ löser inte något, det är i teamet tillsammans som är en förutsättning för framgång. I all förändring och utveckling så måste teamet med för att det ska lyckas. Dessutom är det roligt att jobba på det sättet. Jag är van vid teamarbete och har många gånger blivit utskickad av mina tidigare chefer för att i ledande befattning utveckla, organisera och stärka olika team. Det är vi tillsammans som gör att ett projekt eller företag blir lyckat och framgångsrikt. 

Skriva eller skruva?
Jag är i grunden en räknenisse men jag ser fram emot att följa med ut på uppdrag och få skruva lite. 

Christoffer Kednert startar sitt arbete på Labkyl den 3:e oktober.