Lyckat energibesparingsprojekt av Kyleffekt för Akademiska Hus

09 Mar 2023 KylEffekt

En viktig del av framtidens energilösningar är att återvinna kyla och värme på ett miljövänligt sätt. Det gjorde Kyleffekt och Akademiska Hus i kylcentralen på Campus Medicinareberget vid Göteborgs universitet.

Uppdraget innebar att Kyleffekt utifrån en systemhandling projekterade och installerade en (NH3) ammoniak-värmepump. Genom att utnyttja kylcentralens överskottsvärme beräknas besparingseffekten bli 1900 MWh/år i inköpt fjärrvärme. Det är lika mycket energi som 95 standardvillor förbrukar under ett år. Värmepumpen levererar 855 kW värmeeffekt och använder ammoniak som är ett naturligt köldmedium utan påverkan på växthuseffekten.

Utöver detta så säkerställs en bättre driftpunkt för de kylmaskiner som producerar kyla lokalt i teknikhuset, vilket också är en viktig ”vinst” med projektet. Det medför en förväntad längre livslängd för kylmaskinerna samt minskat underhållsbehov.

Den nyinstallerade ammoniak-värmepumpen sänker kondenseringen för kylanläggningen och därmed också driftskostnaden samtidigt som den levererar betydligt högre temperatur på varmvattnet ut till intilliggande fastigheters värmesystem.

En viktig del av framtidens energilösningar är att återvinna kyla och värme från alla tänkbara processer inom alla sektorer på ett miljövänligt sätt. Det är Akademiska Hus arbete på Medicinareberget ett bra exempel på.

-Vi har under hela projektet haft en mycket bra och konstruktiv dialog med Akademiska Hus. De är kunniga och har stor teknisk kompetens. Tillsammans jämförde vi lösningar med olika värmepumpar och valde slutligen den med ett naturligt köldmedium och bäst driftsekonomi, säger Robert Wassberg, projektledare på Kyleffekt AB.

-Det har fungerat mycket bra med Kyleffekt. De är kommunikativa och har stått för en konstruktiv projektstyrning genom hela uppdraget, säger Olle Nyström, VVS-ingenjör på Akademiska Hus.