Byte av komfortkyla och ventilation åt Västervik Miljö och Energi

Kyl-Bergman fick i uppdrag att byta ut komfortkylan och ventilationen åt Västervik Miljö och Energi - vilket resulterade i en 20% energibesparing.

Uppdraget kom från Västervik Bostad AB som Kyl-Bergman har arbetat med flera gånger innan.

Den gamla installationen som skulle bytas ut hade R417 som köldmedium med ett högt GWP värde (Global Warming Potential. Ett mått på hur stor miljöpåverkan ett ämne har över en tid av 100 år). Det byttes ut till ett nytt luftkylvätskekylaggregat med naturligt köldmedium R290 (Propan).

- Den nya installationen är inte bara miljövänlig, utan bidrar även till 10-20% energibesparing för kunden, säger Jonas Bergman, VD på Kyl-Bergman. 

Utöver det har även installationen bland annat elektronisk expansionsventil, microchanel kondensor, varvtalsstyrd komponent.