Vi ses i Almedalen!

Den 4-6 juli kommer vi Nordic Climate Group finnas på plats under Almedalsveckan i Visby. Där är du välkommen att delta på något av våra seminarier. Läs mer om dem nedan.

Årets Almedalsvecka känns mer relevant än någonsin. Förväntningarna på företag om att ta ett större ansvar för de stora samhällsutmaningarna ökar ständigt - här vill vi vara med och delta i den viktiga samhällsdebatten.

Med ledord som hållbarhet, energieffektivitet och ett bättre klimat är det naturligt för oss att driva utvecklingen framåt i kylbranschen. Vi vet att vår bransch har en stor påverkan och därmed ett stort ansvar - nu och i framtiden. Energieffektivisering, ett hållbart förhållningssätt och minimalt klimatavtryck är något alla vinner på. 

Följ oss gärna på LinkedIn eller Facebook där vi kommer vara aktiva under veckan. 

Tid: 13.00-14.00
Plats: Mellangatan 11, Stallgården (Vinägers bakgård/Bakgården)
  
Samhällsfrågan:
Behovet av kyla i städerna ökar. När kyla produceras avges värme. Hur kan den användas för uppvärmning i stället och hur kan värmesystem i städerna planeras för att minska behovet av dyra bränslen och underlätta
klimatomställningen?
  
Mer information om seminariet:
Nordic Climate Group har tillsammans med AFRY och Gröna Städer, undersökt hur smarta lösningar inom värme och kylanläggningar i fastigheter tillsammans med fjärrvärmen kan förbättra förutsättningarna för utfasningen av fossil råvara och minska utsläppen. I många livsmedelsbutiker, serverhallar och ishallar användas ineffektiva kylanläggningar där värmen inte återvinns. Tillsammans med smart styrning, energieffektivisering av fastigheter och värmelager kan överskottsvärmen göra nytta i fjärrvärmesystemet. På seminariet presenteras en rapport som diskuteras av en panel med politiker och experter.
  
Medverkande:
Moderator: Alf Karlsson, Partner och seniorkonsult, The Labyrinth Public Affairs AB
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, (M) Sveriges Riksdag
Camilla Brodin, Riksdagsledamot, (KD) Sveriges Riksdag
Anders Ekdahl, Head of Sales & Strategy, Nordic Climate Group
Staffan Kuylenstierna, Rapportförfattare & Seniorkonsult, The Labyrinth Public Affairs
Ulf Gustavsson, CDO Business Area Buildings Sweden, AFRY
Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan

Tid: 10.00-10.45
Plats: Hästgatan 2 (Italienaren konferens)
  
Samhällsfrågan:
Energiförsörjningen förändras snabbt. Såväl klimatomställningen som ett minskat beroende av icke demokratiska oljestater, kräver minskad användning av fossila råvaror. Hur kan man anpassa värme- och energiförsörjningen till klimatomställningen och samtidigt göra den mindre sårbar i tider av kris?
  
Mer information om seminariet:
Energiförsörjningen förändras i snabb takt. Det säkerhetspolitiska läget har i och med kriget i Ukraina förändrats i grunden. Såväl klimatomställningen som ett minskat beroende av Ryssland och andra icke demokratiska stater, kräver minskad användning av fossila råvaror. För att klara övergången till ett energisystem med låga klimatutsläpp till 2050 krävs energieffektivisering, flexibilitet mellan el och värme och en sammanhållen samhällsplanering av energiförsörjningen i tättbebyggda områden. Uppvärmning av fastigheter utgör en stor del av energimarknaden och hur uppvärmningen fungerar påverkar elsystemet och därmed stora delar av energiförsörjningen. De flesta hushåll är i dag beroende av antingen elsystemet, fjärrvärme eller både och för sin värmeförsörjning. Hur kan man anpassa värmeförsörjningen till klimatomställningen och samtidigt göra den mindre sårbar i krissituationer?
  
Medverkande:
Moderator: Alf Karlsson
Anders Ekdahl, Head of Sales & Strategy, Nordic Climate Group
Lars Thomsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Lars Hjälmered, Riksdagsledamot, Moderaterna
Peter Bennich, Energieffektiviseringsexpert, Energimyndigheten
Thomas Sundén, VD Sustainable Innovation, Ordförande Energieffektiviseringsföretagen
Anders Mårtensson, VD, SKVP - Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Abigail Choate, Försvarsdirektör, Länsstyrelsen Stockholm
  

Kontakta oss

Vi arrangerar två viktiga seminarier under veckan. Däremellan hoppas vi på spännande möten och nätverkande med er. Hör gärna av dig till oss om du vill att någon av våra talespersoner medverkar i ditt seminarium, eller om du är intresserad av ett samtal eller möte med någon oss.

Mats Åström

Mats Åström

E-post:
Anders Ekdahl

Anders Ekdahl

Head of sales & strategy

E-post:
Dalida Stehr Matiros

Dalida Stehr Matiros

Marketing manager

E-post:
Nicklas Pehart

Nicklas Pehart

Regionsansvarig Mitt

E-post: